รู้จักอำเภอสวี

รู้จักอำเภอสวี

สวีเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่โบราณเมืองหนึ่งในจังหวัดชุมพร
ตามประวัติศาสตร์ อำเภอนี้ตั้งอยู่ ชายฝั่งตะวันออกของ เมืองสวี ตั้งอยู่ริมคลองสวี ในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ตามคำให้การของชาวกรุงเก่า พ.ศ. 2310 บัญชีหัวเมืองปักษ์ใต้ ซึ่งขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาลำดับที่ 48 เมืองสวี มีหน้าที่ส่งส่วยพลอยแก่กรุงศรีอยุธยา ในระหว่าง พ.ศ.2319 ถึง พ.ศ. 2327 เจ้าขัณฑสีมาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่งตั้งพระสวีแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองสวีแทนพระสวีบุญมี ซึ่งถึงแก่กรรม พระสวีกลัด บุตรคนที่ 2 ของ พระสวีแก้วเป็นผู้ว่าราชการเมืองแทน พระสวีกลัด
ถึงแก่กรรม พระเพ็ชรคีรีศรีสงคราม ( ง) ถึงแก่กรรม หลวงภักดีสงคราม (นิ่ม) บุตรคนที่ 2 ของพระเพ็ชรคีรีศรีสงครามผู้ช่วย เป็นผู้รักษาราชการตำแหน่งผู้ว่า
ราชการเมืองสวี ในสมัยที่หลวงภักดีสงคราม (ท่านรักษาเมืองตามที่ชาวบ้านเรียกขาน) รักษาราชการผู้ว่าราชการเมืองสวี พ.ศ. 2439 ถูกยุบเป็นอำเภอตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยถึงราชเลขานุการที่ 1093/1217 ลงวันที่ 15 ธันวาคม ร.ศ.115 ที่ทำการครั้งแรกตั้งอยู่ ณ บ้านขุคลังสมบัติพิบูล (ขุนคลังรื่น) ตามที่ชาวบ้านเรียกขาน บุตรเขยหลวงภักดีสงคราม ต่อมาปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ.116) มีหลักฐานปรากฎชัดเจนเมื่อมีการจัดการปกครองหัวเมืองใหม่ ตามพราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ.116 เมืองสวีได้ถูกจัดระเบียบการปกครองเป็นอำเภอ มีชื่อว่า อำเภอสวี โดยมี หลวง เสวีวราช (แดง ธนะไชย) เป็นนายอำเภอคนแรก ภาระการเป็นเมืองสวีจึงสิ้นสุดลง

คำว่า สวี เป็นชื่อเมืองมาแต่โบราณ ไม่มีหลักฐานว่ามีความว่าอะไร เมื่อค้นดูตามภูมิศาสตร์ มีคลองสวีอยู่ 1 คลอง และตำบลสวี อยู่หนึ่งตำบล ซี่งน่าเชื่อว่า คำว่า สวี ได้ชื่อมาจากคลองสวีโดยตั้งนามเมืองให้ตรงกับนามของคลอง สืบตามประวัติศาสตร์ของสวีเล่ากันต่อๆ มาได้ความว่า คลองสวีนี้มีต้นน้ำมาจากเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ ณ ที่ต้นน้ำมีหินก้อนใหญรูปร่างลักษณะคล้ายผู้หญิง จึงเชื่อกันว่าเดิมได้ตั้งชื่อคลองนี้ว่า ฉวี ซึ่งหมายถึง ความสวยงาม คล้ายกับว่าคลองนี้เกิดขึ้นเพราะผู้หญิง คือ หินก้อนใหญ่ ดังที่กล่าวแล้ว และผู้หญิงที่อยู่ในถิ่นนี้เป็นที่ยกย่องกันว่ารูปร่างสวยงาม ต่อมาคำว่า ฉวี เพี้ยนมาเป็น สวี จนถึงปัจจุบัน

เข้าสู่ระบบ